Çerez Örnek

DEPARTMANLARIN GÖREV TANIMLARI/YETKİ VE SORUMLULUKLARI

 

 

 

ŞUBE MÜDÜRÜ

 

Üniversitemiz akademik yazarlarından gelen yayın taleplerinin Üst Yayın Komisyonu’nuna iletilmesi, Üst Yayın Komisyonu Toplantısının Düzenlenmesi, Komisyonun Sekretarya İşlemleri, Toplantı Kararlarının Yönetim Kuruluna Sunulması, Toplantıda yayınlanmasına/basımına karar verilen yayınların, şahışlardan ve kampüsün diğer birimlerinden gelen tüm basın ve yayın işlerinin renk, boyut, kağıt cinsi ve kalitesi, adedi, baskı çeşidi gibi teknik özelliklerinin belirlenmesi, işlerin tiraj ve teknik özelliklerine göre atölye çalışmasının planlanması, basım işlerinin maliyetlerinin çıkarılması, fiyat teklifi evraklarının ilgili birimlere ulaştırılması, işlerin basımının sağlanması, üniversite yayınlarının satış fiyatının belirlenmesi, ISBN numarası alınması, Bandrol alımlarının yapılması, Külür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili yazışmaların yürütülmesi, ISBN ve Bandrol alınmış, satış fiyatı belirlenmiş üniversite yayınlarımızın, öğrencilerimize ve diğer tüm dış alıcılara yerinden satışının sağlanması, online kitap satış web sayfamızdaki satışların takibi, yönetilmesi, kargoların gönderimi, stok kontrol işleri Şube Müdürü tarafından yürütülmektedir.

 

 

 

ÜRETİM AŞAMALARI

 

 

GRAFİK TASARIM VE DİZGİ ÜNİTESİNİN İŞLEVİ

Grafik Tasarım ve Dizgi ünitesinde; baskıya hazırlık için, kitap, ders kitabı ve süreli yayınların dizgisinin yapılması, mizanpajının (sayfa düzeni) yapılması, tasarım, kurumsal kimlik tasarımı, logo tasarımı, kapak tasarımı, broşür, dosya kiti, afiş, kartvizit tasarımı işleri yapılmaktadır.

 

MONTAJ ÜNİTESİNİN İŞLEVİ

Montaj Ünitesinde; ofset baskı ünitesinde basılacak olan ve aydınger çıktıları alınmış işlerin, astrolon adı verilen şeffaf tabakalara, sayfa numarası ve boyutlarına göre, elle tek tek monte edilmesi, işlemi yapılmaktadır.

 

KALIP ÜNİTESİNİN İŞLEVİ

Montaj Atölyesinde belli bir teknik sıralamaya göre montajı yapılmış astrolon tabakalardaki görüntünün, kontak şaselerde pozlandırılmak suretiyle kalıplara aktarılması ve kalıpların üzerinde görüntünün oluşması için kimyasal bir işlemden geçirilerek ofset baskı ünitesinde kullanılmaya hazır hale getirilmesi işlemi yapılmaktadır.

 

OFSET BASKI ÜNİTESİNİN İŞLEVİ

Ofset Baskı ünitesinde; kalıp ünitesinden gelen, üzerinde mikron derece yükseltiyle görüntünün yer aldığı kalıpların, ölçüsüne göre uygun makineye takılması, renk ve kağıt özelliğine göre baskısının yapılması işlemi gerçekleştirilmektedir. Ofset baskı ünitesinde; dergi, kitap, broşür, afiş gibi baskı tirajı yüksek olan işler, çok sayfalı işler ve büyük boyutlu işler basılmaktadır.

 

DİJİTAL BASKI ÜNİTESİNİN İŞLEVİ

Baskı adedi ve teknik özellikleri bakımından dijital baskı ünitesinde basılması uygun olan işlerin, bilgisayar ortamından dijital makinelere aktarılması suretiyle baskı işlemi gerçekleştirilmektedir. Dijital baskı ünitesinde; broşür, afiş, davetiye, dergi, katalog gibi baskı tirajı düşük işler, az sayfalı işler, küçük ebatlı işler ve baskı hızı dolayısıyla kısa sürede teslim edilmesi gereken işler basılmaktadır.

 

PLOTTER BASKI ÜNİTESİ İŞLEVİ

Baskı adedi ve teknik özellikleri bakımından plotter baskı ünitesinde basılması uygun olan işlerin, bilgisayar ortamından dijital makineye aktarılması suretiyle baskı işlemi gerçekleştirilmektedir. Plotter baskı ünitesinde; branda, poster, bez afiş, pano zemini, fotoğraf baskı gibi baskı tirajı düşük işler, geniş görüntü yüzeyine sahip işler ve büyük ebatlı işler basılmaktadır.

 

MÜRETTİPHANE’NİN İŞLEVİ

Tipografi baskı ünitesinde; basılacak olan, makbuz, fiş gibi numaratörlü işlerin, hurufat adı verilen döküm harflerle belli bir yönteme göre elle dizilmesi işlemi yapılmaktadır.

 

TİPOGRAFİ BASKI ÜNİTESİNİN İŞLEVİ

Baskı adedi ve teknik özellikleri bakımından Tipografi baskı ünitesinde basılması uygun olan işlerin, mürettiphanede hazırlanmış döküm harflerin, özel kalıplara dizilmesi ve bu kalıbın makineye monte edilmesi suretiyle baskı işlemi gerçekleştirilmektedir. Tipografi baskı ünitesinde; makbuz, çeşitli teslim fişleri, hastane evrakları gibi kendinden kopyalı (otokopili), nüshalı, numaratörlü işler basılmaktadır.

 

MÜCELLİTHANE’NİN İŞLEVİ

Baskısı biten tek parça işlerin kesimlerinin yapılması, kitap, ders kitabı, sureli yayınlar gibi sayfalı işlerin kırım ve harmanlama işlemleri, kapak takma ve paketleme işlemleri yapılmaktadır.

 

DÖNER SEMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ALT BİRİMİ İŞLEVİ

Baskısı biten işlerin ücretlerinin fatura karşılığı tahsil edilmesi, takiplerinin yapılması, maaş tahakkuk işleri, satın alma işlemleri, diğer döner sermaye işlemleri yapılmaktadır.


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ