Çerez Örnek

EGE ÜNİVERSİTESİ ÜST YAYIN KOMİSYONU

 

 

 

Ege Üniversitesi Üst Yayın Komisyonu, 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun  48.  Maddesi uyarınca ve 03.02.1984  gün ve 1301 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ünivresiteler Yayın Yönetmeliğine göre faaliyet gösterir.

 

Üniversitemiz akademik yazarlarının yayın taleplerini, bağlı oldukları fakülte veya yüksek okul yayın komite/komisyon/kurullarına iletmelerinden sonra ilgili komite/komisyon/kurul tarafından alınan basım kararları, Ege Üniversitesi Üst Yayın Komisyonuna gönderilir.  Bir başkan ve iki Öğretim Üyesinden oluşan Üst Komisyon dosyaları inceler, yayınlanması uygun bulunan eserlerin renk, boyut, kağıt cinsi ve kalitesi, adedi, baskı çeşidi gibi teknik özelliklerinin ve maliyetinin belirlenmesinden sonra basım kararları alınır. Üst Yayın Komisyonu tarafından alınan bu kararlar, Üniversite Yönetim Kuruluna gönderilir. Üniversite Yönetim Kurulu kararı çıkan eserlerin listesi basım için Ege Üniversitesi Basım ve Yayınevi Şube Müdürlüğüne gönderilir.

 

Ege Üniversitesi Üst Yayın Komisyonu

 

Başkan

Prof. Dr. Mehmet ERSAN

 

Üye

Prof. Dr. Suna Timur

 

Üye

Prof. Dr. Yusuf AYÖNÜ

 

 

Sekreterya

Leyla DURUKAN

 

İletişim

0232  342 12 52

basimveyayinevisbm@mail.ege.edu.tr


 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ