Çerez Örnek
canlı destek

KADROMUZ

 

 

AD SOYAD

UNVAN

BİRİMDEKİ GÖREVİ

Leyla DURUKAN

Şube Müdürü

 • Basımevi Şube Müdür V.
 • Üst Yayın Komisyonu Sekreterya / Sorumluluğu
 • Üniversite Yayınları Alt Komisyonlar Koordinasyon
 • Tüm Atölye Çalışmalarının Planlanması
 • T.C. Kültür  ve Turizm Bakanlığı Yayın ISBN ve Bandrol  İşlemlerinin Yürütülmesi
 • Yerinde Yayın Satışı / Online Satış Planlaması
 • Birim Evrak ve Yazışma Sorumlusu
     

Abdullah SARIGÖL

Bilgisayar İşletmeni

 • Maaş Tahakkuk İşleri
 • Muhasebe Satın Alma İşleri
 • Muhasebe Döner Sermaye İşleri
     

Pakize AKÇAKIR

Matbaa Teknikeri

 • Basım Maliyet Hesapları
 • ISBN ve Bandrol İşlemleri
 • Basılan İşlerin Takibi ve Teslimi
 • Kitap Satış
 • Online Kitap Satış
 • Personel Özlük İşleri
     

Medine DEMİR

Matbaa Teknikeri

 • Dizgi, Mizanpaj,Tasarım
 • Dijital Baskı Operatörlüğü
     

Serkan OSKAN

Teknisyen

 • Dizgi, Mizanpaj,Tasarım
 • Dijital Baskı Operatörlüğü
 • Birim Web Sorumluluğu
     

Cafer ARI

Sürekli İçşi

 • Ofset Baskı Öncesi Montaj Hazırlama
 • Kalıp Hazırlama
     

Nail ŞAHİN

Sürekli İçşi

 • Ofset Baskı Operatörü
     

Osman GÖNEN

Sürekli İçşi

 • Ofset Baskı Operatörü
     

Alpay KÖSE

Teknisyen

 • Dijital ve Ofset Baskı Sonrası
 • Kırım
 • Harman
 • Ciltleme
     

Özgür ATUK

Sürekli İçşi

 • Ofset Baskı Operatörü            
 • Tipo Baskı Operatörü
     

Hakan ÖZEL

Matbaa Teknikeri

 • Kapak Takma
 • Ciltleme
     

Zeynel  GARPLI

Teknisyen Yardımcısı

 • Bandrolleme
 • Tüm Sarf Malzeme Depo Kontrol
 • Taşınır Kayıt
     

Erdal YAVUZ

Sürekli İçşi

 • Temizlik İşleri
 • Yardımcı Hizmetler
 • Evrak Dağıtım


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ